Kishin Shinoyama

digi+KISHIN

photo・video :digi+KISHIN
music :Masahiro Hiramoto

Kanako Kojima vol.1/ 2/ 3/ 4
Roa Sumikawa vol.1
Tsukasa Minami vol.1
Asaki Natukawa&Tsukasa Minami&Roa Sumikawa vol.1/ 2
Asaki Natukawa&Tsukasa Minami vol.1
Asaki Natukawa vol.1
Rola Chen vol.1/ 2
Hikaru Wakana vol.1/ 2/ 3
Emi Kobayashi vol.3/ 4/ 5
Reina Matsushima vol.1/ 2
Hirari Hanakawa vol.1/ 2
Tsugumi Nagasawa&Maria Seino vol.1/ 2

Kishin Club

Photo :Kishin Shinoyama
Music :Masahiro Hiramoto
     
Rola Chen vol.1/ 2
Emi Kobayashi vol.3/ 4/ 5

Live digi+KISHIN(FEB 6, 2008 Jinbocho Theater)

Photo・Movie :Kishin Shinoyama
Music :Masahiro Hiramoto

exhibition「Inkana Hishatai」(JAN 25 - FEB 21, 2008 T&G ARTS)

Photo :Kishin Shinoyama
Model :Kanako Kojima
Music :Masahiro Hiramoto
Cello:Daisuke Mukouyama
Piano:Natari Shibukawa

DVD Photo Work「Kurai Hadaka」 (published by Shogakukan, 2007)

Direction & Camera :Kishin Shinoyama
Art Direction & Design :Hideki Nakajima
Music Producer :Masahiro Hiramoto
   

Exhibition “aesthetic of Kishin Shinoyama”
(DEC 28, 2006 - JAN 11, 2007 La Foret Harajuku)

Photo :Kishin Shinoyama
Model:Nana Natsume
Music :Masahiro Hiramoto
    

Copyright @2008 masahiro hiramoto All rights reserved